Uslovi korištenja

Dokument

Ova se Izjava o privatnosti odnosi na DUKAT BRZO & FINO, zaštitni znak društva
Lactalis BH, Željeznička bb, Gradačac, Bosna i Hercegovina i sve njegove
internetske stranice i druge aplikacije. Ova Izjava o privatnosti opisuje kako
prikupljamo i koristimo informacije koje mogu uključivati lične podatke koje
pružate na našim internetskim stranicama i koje uključuju, ali nisu ograničene
samo na: www.brzoifino.com, i/ili bilo koje druge internetske stranice ili aplikacije
dostupne preko interneta koje se nalaze u poddomeni domene www.brzoifino.com
korištenjem mrežnog preglednika, prenosa podataka ili komunikacije e–poštom s
domene ili na domenu brzoifino.com. Također, opisuje dostupne izbore u vezi s
našim korištenjem vaših ličnih podataka i načinom na koji možete pristupiti i
ažurirati te podatke.

Ova Izjava o privatnosti objavljena je na stranici www.brzoifino.com i primjenjuje
se na bilo koje i sve korisnike usluga Društva u pogledu privatnosti, posebice u
pogledu primjene Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27.
4.2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom ličnih podataka i o slobodnom
kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća
uredba o zaštiti ličnih podataka).

Prikupljanje podataka

Vrste ličnih podataka koje prikupljamo uključuju:
- Vaše ime, prezime, e–adresu, telefonski broj i kućnu adresu, JMBG, identifikacijski
broj lične karte ili pasoša.
- Kopirana, skenirana ili fotografirana lična karta ili pasoš i datum rođenja mogu se
prikupljati u svrhu identifikacije, bilo na zahtjev djelatnika korisničke podrške,
vozača dostavnog vozila ili web stranicom ili web aplikacijom. Biometrijski podatci
(kao što je fotografija lica) iz lične karte ili pasoša, čak i kada ih učitate na našu
internetsku stranicu ili mrežnu aplikaciju, nikada se neće pohraniti niti obrađivati.
Može vam se uskratiti usluga (npr. isporuka ako ne dostavite sken ili fotografiju
lične karte ili pasoša).
- Broj bankovnog računa može se prikupiti u svrhu prenošenja novca prilikom
plaćanja
- Informacije o vašem poslodavcu mogu se prikupljati ako nas kontaktirate u ime
svog poslodavca ili na dobrovoljnoj osnovi ako odaberete da se nešto što vam
dostavljamo isporuči na vaše radno mjesto.
- Podaci o kućanstvu, uključujući podatke o članovima kućanstva i posebne
zahtjeve koji se odnose na podatke o našim proizvodima iz vašeg kućanstva,
zapažanja o vašim preferencijama naših usluga
- Glasovne snimke mogu se prikupljati prilikom telefonskog kontakta s bilo kojom
od naših telefonskih brojeva na kojima pružamo korisničku podršku. Glasovne
snimke prikupljaju se ponajprije za osiguranje kvalitete, sigurnosti i sprečavanje
prevare.
- Video snimke se mogu prikupljati u bilo kojem od naših prostora. Ako se
prikupljaju video snimke, uvijek ćemo vas obavijestiti. Videosnimke se prikupljaju
ponajprije za osiguranje kvalitete, sigurnosti i sprečavanje prevare. Na video snimci
može biti i registarska oznaka vašeg vozila.
- Podaci koje pružite u vezi s vašim marketinškim preferencijama ili tokom
sudjelovanja u anketama, natjecanjima ili promocijskim ponudama

Uvijek možete odabrati koje nam lične podatke (ako postoje) želite pružiti.
Međutim, ako odlučite ne pružiti određene pojedinosti, to može uticati na neke od
vaših transakcija s nama ili vam usluge mogu biti odbijene.

Podaci koje prikupljamo automatski

Kada koristite našu internetsku stranicu, također prikupljamo informacije
automatski, od kojih neke mogu biti lični podaci. To uključuje podatke kao što su
postavke jezika, IP adresa, lokacija, postavke uređaja, operativni sistem uređaja,
informacije o prijavi, vrijeme korištenja, zatraženi URL, izvještaj o statusu, korisnički
agent (informacije o verziji preglednika), operativni sistem,istoriju pregledanja,
korisnička identifikacija oznaka vanjskih usluga poput društvenih mreža (ako na to
pristajete i to izričito dopuštate) i vrsta pregledanih podataka. Također možemo
prikupljati podatke automatski preko kolačića.

Svrhe obrade

Vaše podatke koristimo u sljedeće svrhe:

A. Informacije o pružanju usluge i proizvodima
Koristimo vaše lične podatke kako bismo upravljali vašim zahtjevima kojem možete
postaviti putem ove web stranice ili drugih usluga koje vam pružamo.

B. Služba za korisnike
Vaše lične podatke koristimo za pružanje usluga korisnicima.

C. Recenzije korisnika
Možemo koristiti vaše podatke kako bismo vam e–poštom poslali pozivnicu za
pisanje recenzije korisnika nakon što vam pružimo uslugu. To može pomoći ostalim
korisnicima da odaberu uslugu koja im najbolje odgovara. Ako pošaljete recenziju
korisnika, ona će se možda objaviti na našoj internetskoj stranici.

D. Marketinške aktivnosti
Vaše podatke koristimo i u marketinške svrhe, u onoj mjeri u kojoj zakon to
dopušta. Kada koristimo vaše lične podatke u izravne marketinške svrhe (npr.
komercijalna glasila i marketinške obavijesti o novim proizvodima i uslugama ili
drugim ponudama za koje smatramo da će vas zanimati), uključujemo poveznicu za
odjavu od primanja istih ako ne želite da vam ih nastavimo slati.

E. Ostale komunikacije
Ovisno o podacima koje ste nam dali, možemo vas kontaktirati e–poštom, poštom,
telefonom ili SMS–om. Može postojati nekoliko razloga za to:
a. Po potrebi ćemo preuzeti i odgovarati na vaše zahtjeve.
b. Ako niste dovršili zahtjev za dostavu ili vam pošiljka nije isporučena, možemo
vam poslati e–poruku ili vam poslati SMS kao podsjetnik za nastavak zahtjeva za
dostavom, a posebice e–poruku ako dođe do iznimke za dostavu (npr. pošiljka je
poslana na pogrešnu adresu, primatelj je bio odsutan ili slični događaji). Vjerujemo
da vam je ta dodatna usluga korisna jer vam omogućuje da nastavite s korištenjem
usluge bez potrebe da ponovno tražite statuse isporuke u vašoj ličnoj
dokumentaciji.
c. Kada koristite naše usluge, možemo vam poslati upitnik ili poziv za pisanje
recenzije o vašem iskustvu s našom internetskom stranicom. Vjerujemo da je ta
dodatna usluga korisna i vama i nama jer na temelju vaših povratnih informacija
možemo poboljšati svoju internetsku stranicu.

F. Analiza, poboljšanje i istraživanje
Koristimo lične podatke za provođenje istraživanja i analizu. Možemo angažovati
treću stranu da ih provede u naše ime. Možemo podijeliti ili otkriti rezultate takvog
istraživanja (uključujući treće strane) u anonimnom, skupnom obliku. Koristimo
vaše lične podatke u analitičke svrhe, za poboljšanje naših usluga, za poboljšanje
korisničkog iskustva i za poboljšanje funkcionalnosti i kvalitete naših usluga online
isporuke.

G. Sigurnost, otkrivanje prevare i sprečavanje
Koristimo informacije koje mogu uključivati lične podatke kako bismo spriječili
prevaru i druge ilegalne ili nedopuštene aktivnosti. Također koristimo ove
informacije za istragu i otkrivanje prevare. Možemo koristiti lične podatke za
procjenu rizika i sigurnosne svrhe, uključujući autentifikaciju korisnika. U tu se
svrhu lični podaci mogu dijeliti s trećim stranama kao što su tijela kaznenog
progona, a sve u skladu s važećim zakonima i vanjskim savjetnicima.

H. Pravne svrhe i usklađenost
U određenim su nam slučajevima informacije koje nam pružate, a koje mogu
uključivati lične podatke, potrebne za rješavanje pravnih sporova ili pritužbi, za
regulatorne istrage i usklađenost, kako bismo provodili sporazum(e) ili u svrhu
pridržavanja zakonskih zahtjeva tijela za provođenje zakona ako je to zakonski
propisano.

Ako za obradu ličnih podataka koristimo automatske načine, što za posljedicu ima
pravne učinke ili bitno utiče na vas, koristit ćemo razumne mjere kako bismo
zaštitili vaša prava i slobode, uključujući i pravo na ljudsku intervenciju.
Nikada nećemo obrađivati lične podatke u automatskom odlučivanju koje bi vas
stavilo u podređeni položaj naspram drugih privatnih osoba.

Pravni temelji

S obzirom na svrhe A i B, oslanjamo se na provođenje ugovora: Korištenje vaših
podataka može biti potrebno za provođenje ugovora koji ste vi ili druga strana
sklopili s nama za pružanje usluga dostave. Npr., ako koristite naše usluge kako
biste naručili dostavu na mreži ili izvan mreže, koristit ćemo vaše podatke kako
bismo ispunili svoju obvezu provođenja i upravljanja tom uslugom u okviru
ugovora koji smo s vama sklopili. Ako nema posebnog ugovora, primjenjuju se Opći
uvjeti poslovanja i Opći uvjeti korištenja interneta i internetske aplikacije.

S obzirom na svrhe C – H, oslanjamo se na legitimne interese: Koristimo vaše
podatke u svoje legitimne svrhe, kao što su pružanje najboljeg odgovarajućeg
sadržaja za stranicu, e–poruke i glasila, za poboljšanje i promoviranje naših
proizvoda i usluga te sadržaja na našoj internetskoj stranici, administrativne svrhe,
otkrivanje prevare i pravne svrhe. Prilikom korištenja ličnih podataka u naše
legitimne svrhe, u svrhu zaštite vaših podataka uvijek ćemo prednost dati vašim
pravima i interesima u odnosu na naša prava i interese.

S obzirom na svrhu H, također se, kako je već primjenjivo, oslanjamo na našu
obvezu pridržavanja važećih zakona.

Ako je to propisano važećim zakonom, zatražit ćemo vaš pristanak prije
obrađivanja vaših ličnih podataka u izravne marketinške svrhe.

U svakom trenutku možete povući vaš pristanak tako da nas kontaktirate na bilo
koju od adresa navedenih na kraju ove Izjave o privatnosti.

Ako se želite usprotiviti obradi podataka navedenoj pod C – F, a nije vam dostupan
izravan mehanizam za odustajanje (npr., u postavkama vašeg korisničkog računa) u
primjenjivom opsegu, molimo, kontaktirajte info@ba.lactalis.com

Dijeljenje podataka

Vaše podatke možemo dijeliti unutar Lactalis Grupe, Laval, Francuska i našim
sestrinskim kompanijama.

To može uključivati lične podatke kao što su vaše ime, podaci za kontakt, podaci o
plaćanju i bilo koje preferencije ili zahtjevi za uslugama ili proizvodima.
Dijelimo vaše podatke s našim distributerima, trgovcima koji prodaju naše
proizvode i kooperantima koji uključuju prevozničke kompanije i samostalne
trgovce samo za potrebe obrade proizvoda koje vam šaljemo od dostave i svih
popratnih aktivnosti koje bi to moglo podrazumijevati (uključujući, ali ne
ograničavajući se na službu za korisnike).

Ne prodajemo niti iznajmljujemo vaše podatke.

Nadležna tijela

Lične podatke otkrivamo tijelima kaznenog progona i drugim vladinim tijelima ako
je to određeno zakonom ili je strogo nužno za sprječavanje, otkrivanje ili progon
kaznenih djela i prevare.

Međunarodni prenosi podataka

Prenos osobnih podataka opisanih u ovoj Izjavi o privatnosti može uključivati
inozemni prenos ličnih podataka u zemlje čiji zakoni o zaštiti ličnih podataka nisu
opsežni kao zakoni zemalja unutar Europske unije. Kada to zahtijeva europsko
pravo, slat ćemo lične podatke samo onim primateljima koji nude prikladnu razinu
zaštite podataka. U tim situacijama sklapamo ugovore kojima osiguravamo da su
vaši lični podati i dalje zaštićeni u skladu s europskim standardima.

Sigurnost

Sve naše poslovne i internetske aplikacije i partneri primjenjuju razumne mjere za
sprečavanje neovlaštenog pristupa i zloupotrebe informacija, uključujući i lične
podatke. Za zaštitu i čuvanje informacija te ličnih podataka koristimo odgovarajuće
poslovne sisteme i postupke. Također koristimo sigurnosne postupke te tehnička i
fizička ograničenja pristupa i korištenja ličnih podataka na našim serverima. Pristup
ličnim podacima dopušten je isključivo ovlaštenom osoblju u poslovne svrhe.

Zadržavanje podataka

Zadržat ćemo vaše podatke, koji mogu uključivati i lične podatke, ako smatramo
potrebnim kako bismo vam pružili uslugu, djelovali u skladu s primjenjivim
zakonima, rješavali sporove s bilo kojom strankom i kako bismo osigurali redovito
poslovanje te otkrili i spriječili prevare ili druge nelegalne radnje.
Svi lični podaci koje zadržavamo bit će obrađeni u skladu s ovom Izjavom o
privatnosti. Ako imate pitanja o specifičnom razdoblju zadržavanja određenih vrsta
osobnih podataka o vama koje obrađujemo, molimo, kontaktirajte nas na kontakte
navedene u nastavku.

Vaše mogućnosti i prava

Želimo da imate kontrolu nad načinom na koji koristimo vaše lične podatke. To
možete učiniti na sljedeće načine:
- možete od nas zatražiti kopiju ličnih podataka koje o vama čuvamo
- možete nas obavijestiti o promjenama vaših ličnih podataka ili od nas zatražiti da
ispravimo lične podatke koje o vama čuvamo

U određenim situacijama možete od nas zatražiti da izbrišemo ili blokiramo ili
ograničimo obradu ličnih podataka koje o vama čuvamo ili uputiti pritužbu na
način na koji koristimo vaše lične podatke

U određenim situacijama od nas također možete zatražiti da lične podatke koje ste
nam dali pošaljemo trećoj strani.

U slučaju kada upotrebljavamo vaše lične podatke na temelju vašeg pristanka,
imate pravo u bilo kojem trenutku povući taj pristanak u skladu s primjenjivim
zakonom. Nadalje, u slučaju da obrađujemo vaše lične podatke na temelju
zakonitog ili javnog interesa, imate pravo u bilo kojem trenutku uložiti pritužbu na
korištenje vaših ličnih podataka u skladu s primjenjivim zakonom.
Pouzdajemo se u vas da ćete se pobrinuti da vaši lični podaci budu potpuni, tačni i
ažurirani. Molimo, odmah nas obavijestite o izmjenama ili nepravilnostima vaših
ličnih podataka tako što ćete nas kontaktirati na info@ba.lactalis.com. Obradit
ćemo vaš zahtjev u skladu s primjenjivim zakonima.

Pitanja ili pritužbe

Ako imate pitanja ili pritužbe u vezi s našom obradom vaših ličnih podataka ili
želite ostvariti neka od prava koja imate u skladu s ovom obavijesti, slobodno nas
kontaktirajte na info@ba.lactalis.com.

Izmjene Obavijesti

S obzirom na to da se naše poslovanje neprestano mijenja, povremeno se može
promijeniti i ova Izjava o privatnosti. Ako želite pregledati izmjene koje se
povremeno unesu u ovu Izjavu o privatnosti, preporučujemo vam da otvorite
Izjavu o privatnosti i pregledate izmjene. Ako unesemo značajne izmjene ili izmjene
koje će imati uticaj na vas (npr. započnemo obrađivati vaše lične podatke u svrhe
koje nisu prethodno navedene), kontaktirat ćemo vas prije početka primjene tog
postupka.

Vrijedi od: maj 2018.